KONSTRUKCJE STALOWE

KONSTRUKCJE STALOWE

Hale, wiaty, telebimy, itp.

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

Piece, sita, itp.

Urządzenia hutnicze

Urządzenia hutnicze

Zbiorniki, pojemniki

Konstrukcje stalowe


Urzadzenia technologiczne


Kompensatory, kanały


Wyposażenie magazynowe


Zbiorniki, pojemniki


Jesteśmy profesjonalistami  w produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa 
i wytrzymałości naszych konstrukcji, a tym samym do tego aby spełniały wymagania polskich i europejskich norm budowlanych.

Informujemy, że w ramach procedury ofertowej, realizowanej na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/POIR/2017, wybrano wykonawcę usługi: Instytut  Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
Lech Palka

Scroll to top